สถานีตรวจวัดอากาศ - ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยแล้ง
พิกัด E : 20.009039 N : 100.433022 ระดับความสูง 380 เมตร     ข้อมูลโดยรายละเอียด
สถานะปัจจุบัน
วันที่
19 พฤศจิกายน 2556
เวลา
21:40
อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)
18.31
ความชื้นสัมพัทธ์ (%)
6.57
ปริมาณน้ำฝน (มม.)
0.00
ระยะทางลม (กม.)
0.000
สถิติตั้งแต่เวลา 00:00 น. ถึง 21:40 น.  น. (ช่วง 5 นาที)
อุณหภูมิต่ำสุด
0°c        เวลา 09:00 น.
อุณหภูมิสูงสุด
18.94°c        เวลา 15:40 น.
ระยะทางลมสูงสุด
0.24 กิโลเมตร  เวลา 11:40 น.
ระยะทางลมรวม
1.52 กิโลเมตร
ปริมาณน้ำฝน
0 มม.
 
กราฟสภาพอากาศโดยเฉลี่ยรายชั่วโมง
กราฟระยะทางลมรวมรายชั่วโมง