สภาพอากาศทั่วไปของพื้นที่สูง
ข้อมูลสภาพอากาศเฉลี่ย ณ วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562
สถานีตรวจวัดอากาศ - โครงการขยายผลโครงการหลวงวังไผ่
อุณหภูมิเฉลี่ยวันนี้
25.61 °C
อุณหภูมิสูงสุดวันนี้
26.38 °C
อุณหภูมิต่ำสุดวันนี้
25.13 °C
ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ย
45.75 %
 
ปริมาณน้ำฝน
0.00 มม.
ความเร็วลมสูงสุด
0.216 กม./ชม.
คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด
สถานีตรวจวัดอากาศ
อินทนนท์ ห้วยแห้ง ขุนวาง แม่มะลอ แม่สะป๊อก ทุ่งหลวง แม่แฮ ห้วยเสี้ยว ทุ่งเริง ทุ่งเรา ปางดะ ศูนย์ IT ดอยปุย แม่สาใหม่ หนองหอย แม่แพะ ผาแตก แม่หลอด ป่าแป๋ ม่อนเงาะ น้ำเคิม น้ำแขว่ง แม่จริม โป่งคำ สะเนียน ปางยาง น้ำแป่ง ถ้ำเวียงแก วังไผ่ ปังค่า ห้วยเขย่ง คลองลาน แม่สอง พระบาทห้วยต้ม สบเมย แม่สามแลบ สบโขง แม่โถ แม่ลาน้อย ขุนแปะ ป่ากล้วย ห้วยส้มป่อย แม่สะเรียง ปางหินฝน แม่ทาเหนือ ตีนตก ป่าเมี่ยง ปางอุ๋ง วัดจันทร์ ห้วยน้ำริน ห้วยโป่ง โหล่งขอด ปางมะโอ แม่ปูนหลวง ปางแดงใน ห้วยน้ำขุ่น ห้วยลึก ห้วยเป้า แกน้อย แม่สลอง หมอกจ๋าม ห้วยแล้ง ผาตั้ง วาวี อ่างขาง หนองเขียว สะโงะ