สถานีตรวจวัดอากาศ - ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยโป่ง
พิกัด E : 19.127475 N : 99.443194 ระดับความสูง 780 เมตร     ข้อมูลโดยรายละเอียด
สถานะปัจจุบัน
วันที่
16 กรกฎาคม 2554
เวลา
23:15
อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)
22.31
ความชื้นสัมพัทธ์ (%)
67.09
ปริมาณน้ำฝน (มม.)
0.00
ระยะทางลม (กม.)
0.000
สถิติตั้งแต่เวลา 00:00 น. ถึง 23:15 น.  น. (ช่วง 5 นาที)
อุณหภูมิต่ำสุด
0°c        เวลา 12:15 น.
อุณหภูมิสูงสุด
28.5°c        เวลา 13:50 น.
ระยะทางลมสูงสุด
0.09 กิโลเมตร  เวลา 12:45 น.
ระยะทางลมรวม
0.30 กิโลเมตร
ปริมาณน้ำฝน
24 มม.
 
กราฟสภาพอากาศโดยเฉลี่ยรายชั่วโมง
กราฟระยะทางลมรวมรายชั่วโมง