สถานีตรวจวัดอากาศ - ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย
พิกัด E : 18.930672 N : 98.82667 ระดับความสูง 1185 เมตร     ข้อมูลโดยรายละเอียด
สถานะปัจจุบัน
วันที่
4 มีนาคม 2556
เวลา
04:50
อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)
0.00
ความชื้นสัมพัทธ์ (%)
6.47
ปริมาณน้ำฝน (มม.)
0.00
ระยะทางลม (กม.)
9.000
สถิติตั้งแต่เวลา 00:00 น. ถึง 04:50 น.  น. (ช่วง 5 นาที)
อุณหภูมิต่ำสุด
0°c        เวลา 04:50 น.
อุณหภูมิสูงสุด
0°c        เวลา 04:50 น.
ระยะทางลมสูงสุด
0.01 กิโลเมตร  เวลา 04:50 น.
ระยะทางลมรวม
0.01 กิโลเมตร
ปริมาณน้ำฝน
0 มม.
 
กราฟสภาพอากาศโดยเฉลี่ยรายชั่วโมง
กราฟระยะทางลมรวมรายชั่วโมง