สถานีตรวจวัดอากาศ - ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แฮ
พิกัด E : 18.790548 N : 98.541329 ระดับความสูง 1200 เมตร     ข้อมูลโดยรายละเอียด
สถานะปัจจุบัน
วันที่
5 มีนาคม 2556
เวลา
15:20
อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)
20.13
ความชื้นสัมพัทธ์ (%)
17.82
ปริมาณน้ำฝน (มม.)
0.00
ระยะทางลม (กม.)
0.000
สถิติตั้งแต่เวลา 00:00 น. ถึง 15:20 น.  น. (ช่วง 5 นาที)
อุณหภูมิต่ำสุด
15.25°c        เวลา 06:20 น.
อุณหภูมิสูงสุด
20.5°c        เวลา 13:20 น.
ระยะทางลมสูงสุด
0.11 กิโลเมตร  เวลา 14:05 น.
ระยะทางลมรวม
0.82 กิโลเมตร
ปริมาณน้ำฝน
0 มม.
 
กราฟสภาพอากาศโดยเฉลี่ยรายชั่วโมง
กราฟระยะทางลมรวมรายชั่วโมง