สถานีตรวจวัดอากาศ - ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สาใหม่
พิกัด E : 18.884369 N : 98.849891 ระดับความสูง 990 เมตร     ข้อมูลโดยรายละเอียด
สถานะปัจจุบัน
วันที่
15 กรกฎาคม 2554
เวลา
00:30
อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)
20.94
ความชื้นสัมพัทธ์ (%)
100.00
ปริมาณน้ำฝน (มม.)
1.50
ระยะทางลม (กม.)
331.650
สถิติตั้งแต่เวลา 00:00 น. ถึง 00:30 น.  น. (ช่วง 5 นาที)
อุณหภูมิต่ำสุด
20.94°c        เวลา 00:25 น.
อุณหภูมิสูงสุด
21.38°c        เวลา 00:15 น.
ระยะทางลมสูงสุด
0.67 กิโลเมตร  เวลา 00:10 น.
ระยะทางลมรวม
2.93 กิโลเมตร
ปริมาณน้ำฝน
17 มม.
 
กราฟสภาพอากาศโดยเฉลี่ยรายชั่วโมง
กราฟระยะทางลมรวมรายชั่วโมง