สถานีตรวจวัดอากาศ - ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปังค่า
พิกัด E : 19.377345 N : 100.445924 ระดับความสูง 640 เมตร     ข้อมูลโดยรายละเอียด
สถานะปัจจุบัน
วันที่
14 มีนาคม 2556
เวลา
15:26
อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)
32.19
ความชื้นสัมพัทธ์ (%)
26.46
ปริมาณน้ำฝน (มม.)
0.00
ระยะทางลม (กม.)
44.550
สถิติตั้งแต่เวลา 00:00 น. ถึง 15:26 น.  น. (ช่วง 5 นาที)
อุณหภูมิต่ำสุด
18.13°c        เวลา 06:46 น.
อุณหภูมิสูงสุด
32.38°c        เวลา 15:02 น.
ระยะทางลมสูงสุด
0.14 กิโลเมตร  เวลา 15:10 น.
ระยะทางลมรวม
7.43 กิโลเมตร
ปริมาณน้ำฝน
0 มม.
 
กราฟสภาพอากาศโดยเฉลี่ยรายชั่วโมง
กราฟระยะทางลมรวมรายชั่วโมง