สถานีตรวจวัดอากาศ - ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งหลวง
พิกัด E : 18.70415 N : 98.554012 ระดับความสูง 980 เมตร     ข้อมูลโดยรายละเอียด
สถานะปัจจุบัน
วันที่
22 สิงหาคม 2556
เวลา
01:30
อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)
20.81
ความชื้นสัมพัทธ์ (%)
100.00
ปริมาณน้ำฝน (มม.)
0.00
ระยะทางลม (กม.)
0.000
สถิติตั้งแต่เวลา 00:00 น. ถึง 01:30 น.  น. (ช่วง 5 นาที)
อุณหภูมิต่ำสุด
20.5°c        เวลา 00:10 น.
อุณหภูมิสูงสุด
20.81°c        เวลา 01:30 น.
ระยะทางลมสูงสุด
0.00 กิโลเมตร  เวลา 00:10 น.
ระยะทางลมรวม
0.00 กิโลเมตร
ปริมาณน้ำฝน
0 มม.
 
กราฟสภาพอากาศโดยเฉลี่ยรายชั่วโมง
กราฟระยะทางลมรวมรายชั่วโมง