สถานีตรวจวัดอากาศ - ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนวาง
พิกัด E : 18.620961 N : 98.524793 ระดับความสูง 1220 เมตร     ข้อมูลโดยรายละเอียด
สถานะปัจจุบัน
วันที่
18 กุมภาพันธ์ 2556
เวลา
21:15
อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)
20.38
ความชื้นสัมพัทธ์ (%)
61.98
ปริมาณน้ำฝน (มม.)
0.00
ระยะทางลม (กม.)
44.550
สถิติตั้งแต่เวลา 00:00 น. ถึง 21:15 น.  น. (ช่วง 5 นาที)
อุณหภูมิต่ำสุด
18°c        เวลา 02:50 น.
อุณหภูมิสูงสุด
26.38°c        เวลา 14:35 น.
ระยะทางลมสูงสุด
0.49 กิโลเมตร  เวลา 11:05 น.
ระยะทางลมรวม
28.43 กิโลเมตร
ปริมาณน้ำฝน
0 มม.
 
กราฟสภาพอากาศโดยเฉลี่ยรายชั่วโมง
กราฟระยะทางลมรวมรายชั่วโมง