สถานีตรวจวัดอากาศ - สถานีเกษตรหลวงปางดะ
พิกัด E : 18.854202 N : 98.765429 ระดับความสูง 900 เมตร     ข้อมูลโดยรายละเอียด
สถานะปัจจุบัน
วันที่
4 สิงหาคม 2554
เวลา
12:45
อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)
26.38
ความชื้นสัมพัทธ์ (%)
73.69
ปริมาณน้ำฝน (มม.)
85.50
ระยะทางลม (กม.)
0.000
สถิติตั้งแต่เวลา 00:00 น. ถึง 12:45 น.  น. (ช่วง 5 นาที)
อุณหภูมิต่ำสุด
21.69°c        เวลา 05:25 น.
อุณหภูมิสูงสุด
28.13°c        เวลา 11:45 น.
ระยะทางลมสูงสุด
0.00 กิโลเมตร  เวลา 00:00 น.
ระยะทางลมรวม
0.00 กิโลเมตร
ปริมาณน้ำฝน
3353.5 มม.
 
กราฟสภาพอากาศโดยเฉลี่ยรายชั่วโมง
กราฟระยะทางลมรวมรายชั่วโมง