สถานีตรวจวัดอากาศ - ศูนย์สารสนเทศ rpf
พิกัด E : 18.79419 N : 98.94538 ระดับความสูง 387 เมตร     ข้อมูลโดยรายละเอียด
สถานะปัจจุบัน
วันที่
4 สิงหาคม 2554
เวลา
12:45
อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)
27.69
ความชื้นสัมพัทธ์ (%)
84.51
ปริมาณน้ำฝน (มม.)
0.00
ระยะทางลม (กม.)
47.850
สถิติตั้งแต่เวลา 00:00 น. ถึง 12:45 น.  น. (ช่วง 5 นาที)
อุณหภูมิต่ำสุด
22.75°c        เวลา 04:15 น.
อุณหภูมิสูงสุด
27.69°c        เวลา 12:45 น.
ระยะทางลมสูงสุด
0.50 กิโลเมตร  เวลา 06:35 น.
ระยะทางลมรวม
16.78 กิโลเมตร
ปริมาณน้ำฝน
0 มม.
 
กราฟสภาพอากาศโดยเฉลี่ยรายชั่วโมง
กราฟระยะทางลมรวมรายชั่วโมง