สถานีตรวจวัดอากาศ - โครงการขยายผลโครงการหลวงน้ำแขว่ง
พิกัด E : 661205 N : 2015426 ระดับความสูง 458 เมตร     ข้อมูลโดยรายละเอียด
สถานะปัจจุบัน
วันที่
28 ธันวาคม 2563
เวลา
12:35
อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)
30.50
ความชื้นสัมพัทธ์ (%)
54.74
ปริมาณน้ำฝน (มม.)
0.00
ความเร็วลมลม (กม./ชม.)
2.297
สถิติตั้งแต่เวลา 00:00 น. ถึง 12:35  น. (ช่วง 5 นาที)
อุณหภูมิต่ำสุด
0.00
อุณหภูมิสูงสุด
31.00
ความเร็วลมสูงสุด
2.297 กม./ชม.
ความเร็วลมเฉลี่ยต่อวัน
0.160 กม./ชม.
ปริมาณน้ำฝน
0.00 มม.
 
กราฟสภาพอากาศโดยเฉลี่ยรายชั่วโมง
กราฟความเร็วลมสูงสุดรายชั่วโมง