สถานีตรวจวัดอากาศ - โครงการขยายผลโครงการหลวงน้ำแขว่ง
พิกัด E : 661205 N : 2015426 ระดับความสูง 458 เมตร     ข้อมูลโดยรายละเอียด
สถานะปัจจุบัน
วันที่
1 กุมภาพันธ์ 2563
เวลา
13:05
อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)
29.00
ความชื้นสัมพัทธ์ (%)
41.37
ปริมาณน้ำฝน (มม.)
0.00
ความเร็วลมลม (กม./ชม.)
2.257
สถิติตั้งแต่เวลา 00:00 น. ถึง 13:05  น. (ช่วง 5 นาที)
อุณหภูมิต่ำสุด
14.00
อุณหภูมิสูงสุด
29.50
ความเร็วลมสูงสุด
2.495 กม./ชม.
ความเร็วลมเฉลี่ยต่อวัน
0.334 กม./ชม.
ปริมาณน้ำฝน
0.00 มม.
 
กราฟสภาพอากาศโดยเฉลี่ยรายชั่วโมง
กราฟความเร็วลมสูงสุดรายชั่วโมง