สถานีตรวจวัดอากาศ - โครงการขยายผลโครงการหลวงน้ำแขว่ง
พิกัด E : 661205 N : 2015426 ระดับความสูง 458 เมตร     ข้อมูลโดยรายละเอียด
สถานะปัจจุบัน
วันที่
10 กรกฎาคม 2561
เวลา
10:45
อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)
26.00
ความชื้นสัมพัทธ์ (%)
83.57
ปริมาณน้ำฝน (มม.)
0.00
ความเร็วลมลม (กม./ชม.)
0.000
สถิติตั้งแต่เวลา 00:00 น. ถึง 10:45  น. (ช่วง 5 นาที)
อุณหภูมิต่ำสุด
23.00
อุณหภูมิสูงสุด
26.50
ความเร็วลมสูงสุด
0.139 กม./ชม.
ความเร็วลมเฉลี่ยต่อวัน
0.003 กม./ชม.
ปริมาณน้ำฝน
0.00 มม.
 
กราฟสภาพอากาศโดยเฉลี่ยรายชั่วโมง
กราฟความเร็วลมสูงสุดรายชั่วโมง