สถานีตรวจวัดอากาศ - โครงการขยายผลโครงการหลวงน้ำแขว่ง
พิกัด E : 661205 N : 2015426 ระดับความสูง 458 เมตร     ข้อมูลโดยรายละเอียด
สถานะปัจจุบัน
วันที่
13 พฤษภาคม 2563
เวลา
14:55
อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)
37.50
ความชื้นสัมพัทธ์ (%)
37.46
ปริมาณน้ำฝน (มม.)
0.00
ความเร็วลมลม (กม./ชม.)
2.871
สถิติตั้งแต่เวลา 00:00 น. ถึง 14:55  น. (ช่วง 5 นาที)
อุณหภูมิต่ำสุด
23.50
อุณหภูมิสูงสุด
37.50
ความเร็วลมสูงสุด
3.980 กม./ชม.
ความเร็วลมเฉลี่ยต่อวัน
0.670 กม./ชม.
ปริมาณน้ำฝน
0.00 มม.
 
กราฟสภาพอากาศโดยเฉลี่ยรายชั่วโมง
กราฟความเร็วลมสูงสุดรายชั่วโมง