สถานีตรวจวัดอากาศ - โครงการขยายผลโครงการหลวงน้ำแขว่ง
พิกัด E : 661205 N : 2015426 ระดับความสูง 458 เมตร     ข้อมูลโดยรายละเอียด
สถานะปัจจุบัน
วันที่
6 เมษายน 2563
เวลา
11:15
อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)
32.50
ความชื้นสัมพัทธ์ (%)
52.26
ปริมาณน้ำฝน (มม.)
0.00
ความเร็วลมลม (กม./ชม.)
1.841
สถิติตั้งแต่เวลา 00:00 น. ถึง 11:15  น. (ช่วง 5 นาที)
อุณหภูมิต่ำสุด
23.50
อุณหภูมิสูงสุด
33.50
ความเร็วลมสูงสุด
2.713 กม./ชม.
ความเร็วลมเฉลี่ยต่อวัน
0.352 กม./ชม.
ปริมาณน้ำฝน
0.00 มม.
 
กราฟสภาพอากาศโดยเฉลี่ยรายชั่วโมง
กราฟความเร็วลมสูงสุดรายชั่วโมง