สถานีตรวจวัดอากาศ - โครงการขยายผลโครงการหลวงน้ำแขว่ง
พิกัด E : 661205 N : 2015426 ระดับความสูง 458 เมตร     ข้อมูลโดยรายละเอียด
สถานะปัจจุบัน
วันที่
19 กันยายน 2561
เวลา
05:55
อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)
22.50
ความชื้นสัมพัทธ์ (%)
100.00
ปริมาณน้ำฝน (มม.)
0.00
ความเร็วลมลม (กม./ชม.)
0.000
สถิติตั้งแต่เวลา 00:00 น. ถึง 05:55  น. (ช่วง 5 นาที)
อุณหภูมิต่ำสุด
22.50
อุณหภูมิสูงสุด
23.50
ความเร็วลมสูงสุด
0.262 กม./ชม.
ความเร็วลมเฉลี่ยต่อวัน
0.005 กม./ชม.
ปริมาณน้ำฝน
82.50 มม.
 
กราฟสภาพอากาศโดยเฉลี่ยรายชั่วโมง
กราฟความเร็วลมสูงสุดรายชั่วโมง