สถานีตรวจวัดอากาศ - โครงการขยายผลโครงการหลวงน้ำแขว่ง
พิกัด E : 661205 N : 2015426 ระดับความสูง 458 เมตร     ข้อมูลโดยรายละเอียด
สถานะปัจจุบัน
วันที่
20 มกราคม 2563
เวลา
21:10
อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)
21.50
ความชื้นสัมพัทธ์ (%)
80.89
ปริมาณน้ำฝน (มม.)
0.00
ความเร็วลมลม (กม./ชม.)
0.000
สถิติตั้งแต่เวลา 00:00 น. ถึง 21:10  น. (ช่วง 5 นาที)
อุณหภูมิต่ำสุด
17.00
อุณหภูมิสูงสุด
31.50
ความเร็วลมสูงสุด
166.119 กม./ชม.
ความเร็วลมเฉลี่ยต่อวัน
11.799 กม./ชม.
ปริมาณน้ำฝน
0.00 มม.
 
กราฟสภาพอากาศโดยเฉลี่ยรายชั่วโมง
กราฟความเร็วลมสูงสุดรายชั่วโมง