สถานีตรวจวัดอากาศ - โครงการขยายผลโครงการหลวงแม่สลอง
พิกัด E : 564199 N : 2228061 ระดับความสูง 1136 เมตร     ข้อมูลโดยรายละเอียด
สถานะปัจจุบัน
วันที่
19 กันยายน 2561
เวลา
07:05
อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)
19.88
ความชื้นสัมพัทธ์ (%)
100.00
ปริมาณน้ำฝน (มม.)
0.00
ความเร็วลมลม (กม./ชม.)
193.050
สถิติตั้งแต่เวลา 00:00 น. ถึง 07:05  น. (ช่วง 5 นาที)
อุณหภูมิต่ำสุด
19.75
อุณหภูมิสูงสุด
20.81
ความเร็วลมสูงสุด
0.460 กม./ชม.
ความเร็วลมเฉลี่ยต่อวัน
0.031 กม./ชม.
ปริมาณน้ำฝน
0.00 มม.
 
กราฟสภาพอากาศโดยเฉลี่ยรายชั่วโมง
กราฟความเร็วลมสูงสุดรายชั่วโมง