สถานีตรวจวัดอากาศ - โครงการขยายผลโครงการหลวงแม่สลอง
พิกัด E : 564199 N : 2228061 ระดับความสูง 1136 เมตร     ข้อมูลโดยรายละเอียด
สถานะปัจจุบัน
วันที่
17 กรกฎาคม 2561
เวลา
20:30
อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)
22.94
ความชื้นสัมพัทธ์ (%)
96.67
ปริมาณน้ำฝน (มม.)
0.00
ความเร็วลมลม (กม./ชม.)
207.900
สถิติตั้งแต่เวลา 00:00 น. ถึง 20:30  น. (ช่วง 5 นาที)
อุณหภูมิต่ำสุด
21.44
อุณหภูมิสูงสุด
29.06
ความเร็วลมสูงสุด
0.797 กม./ชม.
ความเร็วลมเฉลี่ยต่อวัน
0.168 กม./ชม.
ปริมาณน้ำฝน
14.10 มม.
 
กราฟสภาพอากาศโดยเฉลี่ยรายชั่วโมง
กราฟความเร็วลมสูงสุดรายชั่วโมง