สถานีตรวจวัดอากาศ - โครงการขยายผลโครงการหลวงแม่สลอง
พิกัด E : 564199 N : 2228061 ระดับความสูง 1136 เมตร     ข้อมูลโดยรายละเอียด
สถานะปัจจุบัน
วันที่
21 พฤศจิกายน 2561
เวลา
01:30
อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)
19.81
ความชื้นสัมพัทธ์ (%)
91.35
ปริมาณน้ำฝน (มม.)
0.00
ความเร็วลมลม (กม./ชม.)
0.000
สถิติตั้งแต่เวลา 00:00 น. ถึง 01:30  น. (ช่วง 5 นาที)
อุณหภูมิต่ำสุด
19.81
อุณหภูมิสูงสุด
20.38
ความเร็วลมสูงสุด
0.000 กม./ชม.
ความเร็วลมเฉลี่ยต่อวัน
0.000 กม./ชม.
ปริมาณน้ำฝน
0.00 มม.
 
กราฟสภาพอากาศโดยเฉลี่ยรายชั่วโมง
กราฟความเร็วลมสูงสุดรายชั่วโมง