สถานีตรวจวัดอากาศ - โครงการขยายผลโครงการหลวงแม่สลอง
พิกัด E : 564199 N : 2228061 ระดับความสูง 1136 เมตร     ข้อมูลโดยรายละเอียด
สถานะปัจจุบัน
วันที่
16 กุมภาพันธ์ 2562
เวลา
02:50
อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)
20.75
ความชื้นสัมพัทธ์ (%)
84.82
ปริมาณน้ำฝน (มม.)
0.00
ความเร็วลมลม (กม./ชม.)
0.000
สถิติตั้งแต่เวลา 00:00 น. ถึง 02:50  น. (ช่วง 5 นาที)
อุณหภูมิต่ำสุด
20.50
อุณหภูมิสูงสุด
21.38
ความเร็วลมสูงสุด
0.139 กม./ชม.
ความเร็วลมเฉลี่ยต่อวัน
0.009 กม./ชม.
ปริมาณน้ำฝน
0.00 มม.
 
กราฟสภาพอากาศโดยเฉลี่ยรายชั่วโมง
กราฟความเร็วลมสูงสุดรายชั่วโมง