สถานีตรวจวัดอากาศ - โครงการขยายผลโครงการหลวงแม่สลอง
พิกัด E : 564199 N : 2228061 ระดับความสูง 1136 เมตร     ข้อมูลโดยรายละเอียด
สถานะปัจจุบัน
วันที่
1 สิงหาคม 2562
เวลา
16:45
อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)
21.94
ความชื้นสัมพัทธ์ (%)
1.62
ปริมาณน้ำฝน (มม.)
0.00
ความเร็วลมลม (กม./ชม.)
0.634
สถิติตั้งแต่เวลา 00:00 น. ถึง 16:45  น. (ช่วง 5 นาที)
อุณหภูมิต่ำสุด
21.38
อุณหภูมิสูงสุด
26.75
ความเร็วลมสูงสุด
6.653 กม./ชม.
ความเร็วลมเฉลี่ยต่อวัน
0.238 กม./ชม.
ปริมาณน้ำฝน
0.00 มม.
 
กราฟสภาพอากาศโดยเฉลี่ยรายชั่วโมง
กราฟความเร็วลมสูงสุดรายชั่วโมง