สถานีตรวจวัดอากาศ - โครงการขยายผลโครงการหลวงโหล่งขอด
พิกัด E : 522444 N : 2115523 ระดับความสูง 521 เมตร     ข้อมูลโดยรายละเอียด
สถานะปัจจุบัน
วันที่
26 เมษายน 2563
เวลา
11:35
อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)
26.13
ความชื้นสัมพัทธ์ (%)
85.33
ปริมาณน้ำฝน (มม.)
0.00
ความเร็วลมลม (กม./ชม.)
3.620
สถิติตั้งแต่เวลา 00:00 น. ถึง 11:35  น. (ช่วง 5 นาที)
อุณหภูมิต่ำสุด
26.13
อุณหภูมิสูงสุด
26.13
ความเร็วลมสูงสุด
3.620 กม./ชม.
ความเร็วลมเฉลี่ยต่อวัน
3.620 กม./ชม.
ปริมาณน้ำฝน
0.00 มม.
 
กราฟสภาพอากาศโดยเฉลี่ยรายชั่วโมง
กราฟความเร็วลมสูงสุดรายชั่วโมง