สถานีตรวจวัดอากาศ - โครงการขยายผลโครงการหลวงโหล่งขอด
พิกัด E : 522444 N : 2115523 ระดับความสูง 521 เมตร     ข้อมูลโดยรายละเอียด
สถานะปัจจุบัน
วันที่
20 กุมภาพันธ์ 2563
เวลา
17:35
อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)
28.81
ความชื้นสัมพัทธ์ (%)
33.09
ปริมาณน้ำฝน (มม.)
0.00
ความเร็วลมลม (กม./ชม.)
0.000
สถิติตั้งแต่เวลา 00:00 น. ถึง 17:35  น. (ช่วง 5 นาที)
อุณหภูมิต่ำสุด
0.00
อุณหภูมิสูงสุด
32.13
ความเร็วลมสูงสุด
6.308 กม./ชม.
ความเร็วลมเฉลี่ยต่อวัน
0.328 กม./ชม.
ปริมาณน้ำฝน
5.04 มม.
 
กราฟสภาพอากาศโดยเฉลี่ยรายชั่วโมง
กราฟความเร็วลมสูงสุดรายชั่วโมง