สถานีตรวจวัดอากาศ - โครงการขยายผลโครงการหลวงโหล่งขอด
พิกัด E : 522444 N : 2115523 ระดับความสูง 521 เมตร     ข้อมูลโดยรายละเอียด
สถานะปัจจุบัน
วันที่
1 กันยายน 2562
เวลา
17:45
อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)
30.56
ความชื้นสัมพัทธ์ (%)
63.04
ปริมาณน้ำฝน (มม.)
0.00
ความเร็วลมลม (กม./ชม.)
0.000
สถิติตั้งแต่เวลา 00:00 น. ถึง 17:45  น. (ช่วง 5 นาที)
อุณหภูมิต่ำสุด
27.13
อุณหภูมิสูงสุด
32.19
ความเร็วลมสูงสุด
392.101 กม./ชม.
ความเร็วลมเฉลี่ยต่อวัน
105.167 กม./ชม.
ปริมาณน้ำฝน
0.00 มม.
 
กราฟสภาพอากาศโดยเฉลี่ยรายชั่วโมง
กราฟความเร็วลมสูงสุดรายชั่วโมง