สถานีตรวจวัดอากาศ - โครงการขยายผลโครงการหลวงโหล่งขอด
พิกัด E : 522444 N : 2115523 ระดับความสูง 521 เมตร     ข้อมูลโดยรายละเอียด
สถานะปัจจุบัน
วันที่
16 กุมภาพันธ์ 2562
เวลา
20:00
อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)
22.44
ความชื้นสัมพัทธ์ (%)
68.05
ปริมาณน้ำฝน (มม.)
0.00
ความเร็วลมลม (กม./ชม.)
254.100
สถิติตั้งแต่เวลา 00:00 น. ถึง 20:00  น. (ช่วง 5 นาที)
อุณหภูมิต่ำสุด
16.56
อุณหภูมิสูงสุด
31.69
ความเร็วลมสูงสุด
0.636 กม./ชม.
ความเร็วลมเฉลี่ยต่อวัน
0.145 กม./ชม.
ปริมาณน้ำฝน
0.00 มม.
 
กราฟสภาพอากาศโดยเฉลี่ยรายชั่วโมง
กราฟความเร็วลมสูงสุดรายชั่วโมง