สถานีตรวจวัดอากาศ - โครงการขยายผลโครงการหลวงแม่จริม
พิกัด E : 713480 N : 2084700 ระดับความสูง 365 เมตร     ข้อมูลโดยรายละเอียด
สถานะปัจจุบัน
วันที่
20 พฤศจิกายน 2561
เวลา
20:00
อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)
22.56
ความชื้นสัมพัทธ์ (%)
62.27
ปริมาณน้ำฝน (มม.)
0.00
ความเร็วลมลม (กม./ชม.)
0.000
สถิติตั้งแต่เวลา 00:00 น. ถึง 20:00  น. (ช่วง 5 นาที)
อุณหภูมิต่ำสุด
19.00
อุณหภูมิสูงสุด
35.19
ความเร็วลมสูงสุด
0.213 กม./ชม.
ความเร็วลมเฉลี่ยต่อวัน
0.007 กม./ชม.
ปริมาณน้ำฝน
0.00 มม.
 
กราฟสภาพอากาศโดยเฉลี่ยรายชั่วโมง
กราฟความเร็วลมสูงสุดรายชั่วโมง