สถานีตรวจวัดอากาศ - โครงการขยายผลโครงการหลวงแม่จริม
พิกัด E : 713480 N : 2084700 ระดับความสูง 365 เมตร     ข้อมูลโดยรายละเอียด
สถานะปัจจุบัน
วันที่
24 พฤษภาคม 2561
เวลา
09:55
อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)
24.38
ความชื้นสัมพัทธ์ (%)
62.04
ปริมาณน้ำฝน (มม.)
1.00
ความเร็วลมลม (กม./ชม.)
0.000
สถิติตั้งแต่เวลา 00:00 น. ถึง 09:55  น. (ช่วง 5 นาที)
อุณหภูมิต่ำสุด
22.63
อุณหภูมิสูงสุด
24.56
ความเร็วลมสูงสุด
0.000 กม./ชม.
ความเร็วลมเฉลี่ยต่อวัน
0.000 กม./ชม.
ปริมาณน้ำฝน
2.00 มม.
 
กราฟสภาพอากาศโดยเฉลี่ยรายชั่วโมง
กราฟความเร็วลมสูงสุดรายชั่วโมง