สถานีตรวจวัดอากาศ - โครงการขยายผลโครงการหลวงแม่จริม
พิกัด E : 713480 N : 2084700 ระดับความสูง 365 เมตร     ข้อมูลโดยรายละเอียด
สถานะปัจจุบัน
วันที่
6 เมษายน 2563
เวลา
13:10
อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)
35.88
ความชื้นสัมพัทธ์ (%)
70.72
ปริมาณน้ำฝน (มม.)
0.00
ความเร็วลมลม (กม./ชม.)
0.000
สถิติตั้งแต่เวลา 00:00 น. ถึง 13:10  น. (ช่วง 5 นาที)
อุณหภูมิต่ำสุด
21.44
อุณหภูมิสูงสุด
36.00
ความเร็วลมสูงสุด
0.040 กม./ชม.
ความเร็วลมเฉลี่ยต่อวัน
0.002 กม./ชม.
ปริมาณน้ำฝน
0.00 มม.
 
กราฟสภาพอากาศโดยเฉลี่ยรายชั่วโมง
กราฟความเร็วลมสูงสุดรายชั่วโมง