สถานีตรวจวัดอากาศ - โครงการขยายผลโครงการหลวงแม่จริม
พิกัด E : 713480 N : 2084700 ระดับความสูง 365 เมตร     ข้อมูลโดยรายละเอียด
สถานะปัจจุบัน
วันที่
11 พฤษภาคม 2563
เวลา
12:20
อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)
36.44
ความชื้นสัมพัทธ์ (%)
72.26
ปริมาณน้ำฝน (มม.)
0.00
ความเร็วลมลม (กม./ชม.)
0.337
สถิติตั้งแต่เวลา 00:00 น. ถึง 12:20  น. (ช่วง 5 นาที)
อุณหภูมิต่ำสุด
22.38
อุณหภูมิสูงสุด
36.44
ความเร็วลมสูงสุด
2.396 กม./ชม.
ความเร็วลมเฉลี่ยต่อวัน
0.132 กม./ชม.
ปริมาณน้ำฝน
0.00 มม.
 
กราฟสภาพอากาศโดยเฉลี่ยรายชั่วโมง
กราฟความเร็วลมสูงสุดรายชั่วโมง