สถานีตรวจวัดอากาศ - โครงการขยายผลโครงการหลวงแม่จริม
พิกัด E : 713480 N : 2084700 ระดับความสูง 365 เมตร     ข้อมูลโดยรายละเอียด
สถานะปัจจุบัน
วันที่
20 กุมภาพันธ์ 2563
เวลา
19:40
อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)
22.63
ความชื้นสัมพัทธ์ (%)
61.81
ปริมาณน้ำฝน (มม.)
0.00
ความเร็วลมลม (กม./ชม.)
0.000
สถิติตั้งแต่เวลา 00:00 น. ถึง 19:40  น. (ช่วง 5 นาที)
อุณหภูมิต่ำสุด
13.69
อุณหภูมิสูงสุด
33.75
ความเร็วลมสูงสุด
0.535 กม./ชม.
ความเร็วลมเฉลี่ยต่อวัน
0.014 กม./ชม.
ปริมาณน้ำฝน
0.05 มม.
 
กราฟสภาพอากาศโดยเฉลี่ยรายชั่วโมง
กราฟความเร็วลมสูงสุดรายชั่วโมง