สถานีตรวจวัดอากาศ - โครงการขยายผลโครงการหลวงแม่จริม
พิกัด E : 713480 N : 2084700 ระดับความสูง 365 เมตร     ข้อมูลโดยรายละเอียด
สถานะปัจจุบัน
วันที่
16 สิงหาคม 2561
เวลา
22:10
อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)
24.31
ความชื้นสัมพัทธ์ (%)
48.34
ปริมาณน้ำฝน (มม.)
0.28
ความเร็วลมลม (กม./ชม.)
0.000
สถิติตั้งแต่เวลา 00:00 น. ถึง 22:10  น. (ช่วง 5 นาที)
อุณหภูมิต่ำสุด
22.38
อุณหภูมิสูงสุด
28.81
ความเร็วลมสูงสุด
0.000 กม./ชม.
ความเร็วลมเฉลี่ยต่อวัน
0.000 กม./ชม.
ปริมาณน้ำฝน
3.36 มม.
 
กราฟสภาพอากาศโดยเฉลี่ยรายชั่วโมง
กราฟความเร็วลมสูงสุดรายชั่วโมง