สถานีตรวจวัดอากาศ - โครงการขยายผลโครงการหลวงแม่จริม
พิกัด E : 713480 N : 2084700 ระดับความสูง 365 เมตร     ข้อมูลโดยรายละเอียด
สถานะปัจจุบัน
วันที่
20 มกราคม 2563
เวลา
18:45
อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)
22.88
ความชื้นสัมพัทธ์ (%)
61.05
ปริมาณน้ำฝน (มม.)
0.00
ความเร็วลมลม (กม./ชม.)
0.000
สถิติตั้งแต่เวลา 00:00 น. ถึง 18:45  น. (ช่วง 5 นาที)
อุณหภูมิต่ำสุด
15.88
อุณหภูมิสูงสุด
31.94
ความเร็วลมสูงสุด
77.522 กม./ชม.
ความเร็วลมเฉลี่ยต่อวัน
3.303 กม./ชม.
ปริมาณน้ำฝน
0.05 มม.
 
กราฟสภาพอากาศโดยเฉลี่ยรายชั่วโมง
กราฟความเร็วลมสูงสุดรายชั่วโมง