สถานีตรวจวัดอากาศ - โครงการขยายผลโครงการหลวงแม่จริม
พิกัด E : 713480 N : 2084700 ระดับความสูง 365 เมตร     ข้อมูลโดยรายละเอียด
สถานะปัจจุบัน
วันที่
16 กุมภาพันธ์ 2562
เวลา
20:25
อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)
22.56
ความชื้นสัมพัทธ์ (%)
62.89
ปริมาณน้ำฝน (มม.)
0.00
ความเร็วลมลม (กม./ชม.)
0.000
สถิติตั้งแต่เวลา 00:00 น. ถึง 20:25  น. (ช่วง 5 นาที)
อุณหภูมิต่ำสุด
17.06
อุณหภูมิสูงสุด
31.88
ความเร็วลมสูงสุด
0.111 กม./ชม.
ความเร็วลมเฉลี่ยต่อวัน
0.005 กม./ชม.
ปริมาณน้ำฝน
0.00 มม.
 
กราฟสภาพอากาศโดยเฉลี่ยรายชั่วโมง
กราฟความเร็วลมสูงสุดรายชั่วโมง