สถานีตรวจวัดอากาศ - โครงการขยายผลโครงการหลวงน้ำแป่ง
พิกัด E : 678497 N : 2123133 ระดับความสูง 410 เมตร     ข้อมูลโดยรายละเอียด
สถานะปัจจุบัน
วันที่
31 พฤษภาคม 2563
เวลา
14:30
อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)
28.69
ความชื้นสัมพัทธ์ (%)
61.51
ปริมาณน้ำฝน (มม.)
0.00
ความเร็วลมลม (กม./ชม.)
0.000
สถิติตั้งแต่เวลา 00:00 น. ถึง 14:30  น. (ช่วง 5 นาที)
อุณหภูมิต่ำสุด
22.56
อุณหภูมิสูงสุด
28.69
ความเร็วลมสูงสุด
0.119 กม./ชม.
ความเร็วลมเฉลี่ยต่อวัน
0.001 กม./ชม.
ปริมาณน้ำฝน
36.68 มม.
 
กราฟสภาพอากาศโดยเฉลี่ยรายชั่วโมง
กราฟความเร็วลมสูงสุดรายชั่วโมง