สถานีตรวจวัดอากาศ - โครงการขยายผลโครงการหลวงน้ำแป่ง
พิกัด E : 678497 N : 2123133 ระดับความสูง 410 เมตร     ข้อมูลโดยรายละเอียด
สถานะปัจจุบัน
วันที่
20 มกราคม 2563
เวลา
22:15
อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)
18.69
ความชื้นสัมพัทธ์ (%)
65.64
ปริมาณน้ำฝน (มม.)
0.00
ความเร็วลมลม (กม./ชม.)
0.000
สถิติตั้งแต่เวลา 00:00 น. ถึง 22:15  น. (ช่วง 5 นาที)
อุณหภูมิต่ำสุด
16.94
อุณหภูมิสูงสุด
26.88
ความเร็วลมสูงสุด
17.115 กม./ชม.
ความเร็วลมเฉลี่ยต่อวัน
0.488 กม./ชม.
ปริมาณน้ำฝน
0.00 มม.
 
กราฟสภาพอากาศโดยเฉลี่ยรายชั่วโมง
กราฟความเร็วลมสูงสุดรายชั่วโมง