สถานีตรวจวัดอากาศ - โครงการขยายผลโครงการหลวงวังไผ่
พิกัด E : 672505 N : 2142751 ระดับความสูง 492 เมตร     ข้อมูลโดยรายละเอียด
สถานะปัจจุบัน
วันที่
20 มกราคม 2563
เวลา
22:55
อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)
21.00
ความชื้นสัมพัทธ์ (%)
77.21
ปริมาณน้ำฝน (มม.)
0.00
ความเร็วลมลม (กม./ชม.)
0.000
สถิติตั้งแต่เวลา 00:00 น. ถึง 22:55  น. (ช่วง 5 นาที)
อุณหภูมิต่ำสุด
17.13
อุณหภูมิสูงสุด
29.38
ความเร็วลมสูงสุด
5.034 กม./ชม.
ความเร็วลมเฉลี่ยต่อวัน
0.077 กม./ชม.
ปริมาณน้ำฝน
0.05 มม.
 
กราฟสภาพอากาศโดยเฉลี่ยรายชั่วโมง
กราฟความเร็วลมสูงสุดรายชั่วโมง