สถานีตรวจวัดอากาศ - โครงการขยายผลโครงการหลวงวังไผ่
พิกัด E : 672505 N : 2142751 ระดับความสูง 492 เมตร     ข้อมูลโดยรายละเอียด
สถานะปัจจุบัน
วันที่
14 กุมภาพันธ์ 2562
เวลา
17:55
อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)
28.94
ความชื้นสัมพัทธ์ (%)
6.41
ปริมาณน้ำฝน (มม.)
0.00
ความเร็วลมลม (กม./ชม.)
0.000
สถิติตั้งแต่เวลา 00:00 น. ถึง 17:55  น. (ช่วง 5 นาที)
อุณหภูมิต่ำสุด
17.44
อุณหภูมิสูงสุด
33.31
ความเร็วลมสูงสุด
0.002 กม./ชม.
ความเร็วลมเฉลี่ยต่อวัน
0.000 กม./ชม.
ปริมาณน้ำฝน
0.00 มม.
 
กราฟสภาพอากาศโดยเฉลี่ยรายชั่วโมง
กราฟความเร็วลมสูงสุดรายชั่วโมง