สถานีตรวจวัดอากาศ - โครงการขยายผลโครงการหลวงวังไผ่
พิกัด E : 672505 N : 2142751 ระดับความสูง 492 เมตร     ข้อมูลโดยรายละเอียด
สถานะปัจจุบัน
วันที่
20 กุมภาพันธ์ 2563
เวลา
19:50
อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)
24.00
ความชื้นสัมพัทธ์ (%)
55.86
ปริมาณน้ำฝน (มม.)
0.00
ความเร็วลมลม (กม./ชม.)
0.000
สถิติตั้งแต่เวลา 00:00 น. ถึง 19:50  น. (ช่วง 5 นาที)
อุณหภูมิต่ำสุด
15.25
อุณหภูมิสูงสุด
32.25
ความเร็วลมสูงสุด
0.040 กม./ชม.
ความเร็วลมเฉลี่ยต่อวัน
0.001 กม./ชม.
ปริมาณน้ำฝน
0.00 มม.
 
กราฟสภาพอากาศโดยเฉลี่ยรายชั่วโมง
กราฟความเร็วลมสูงสุดรายชั่วโมง