สถานีตรวจวัดอากาศ - โครงการขยายผลโครงการหลวงปางหินฝน
พิกัด E : 418553 N : 2046440 ระดับความสูง 1105 เมตร     ข้อมูลโดยรายละเอียด
สถานะปัจจุบัน
วันที่
17 ตุลาคม 2562
เวลา
11:30
อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)
20.56
ความชื้นสัมพัทธ์ (%)
63.56
ปริมาณน้ำฝน (มม.)
0.00
ความเร็วลมลม (กม./ชม.)
207.200
สถิติตั้งแต่เวลา 00:00 น. ถึง 11:30  น. (ช่วง 5 นาที)
อุณหภูมิต่ำสุด
20.56
อุณหภูมิสูงสุด
20.56
ความเร็วลมสูงสุด
0.207 กม./ชม.
ความเร็วลมเฉลี่ยต่อวัน
0.207 กม./ชม.
ปริมาณน้ำฝน
0.00 มม.
 
กราฟสภาพอากาศโดยเฉลี่ยรายชั่วโมง
กราฟความเร็วลมสูงสุดรายชั่วโมง