สถานีตรวจวัดอากาศ - โครงการขยายผลโครงการหลวงปางหินฝน
พิกัด E : 418553 N : 2046440 ระดับความสูง 1105 เมตร     ข้อมูลโดยรายละเอียด
สถานะปัจจุบัน
วันที่
26 มกราคม 2564
เวลา
17:20
อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)
23.38
ความชื้นสัมพัทธ์ (%)
0.68
ปริมาณน้ำฝน (มม.)
0.00
ความเร็วลมลม (กม./ชม.)
0.000
สถิติตั้งแต่เวลา 00:00 น. ถึง 17:20  น. (ช่วง 5 นาที)
อุณหภูมิต่ำสุด
23.38
อุณหภูมิสูงสุด
24.38
ความเร็วลมสูงสุด
0.328 กม./ชม.
ความเร็วลมเฉลี่ยต่อวัน
0.164 กม./ชม.
ปริมาณน้ำฝน
0.05 มม.
 
กราฟสภาพอากาศโดยเฉลี่ยรายชั่วโมง
กราฟความเร็วลมสูงสุดรายชั่วโมง