สถานีตรวจวัดอากาศ - โครงการขยายผลโครงการหลวงสบเมย
พิกัด E : 375803 N : 1971714 ระดับความสูง 688 เมตร     ข้อมูลโดยรายละเอียด
สถานะปัจจุบัน
วันที่
21 กันยายน 2562
เวลา
04:15
อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)
20.56
ความชื้นสัมพัทธ์ (%)
29.54
ปริมาณน้ำฝน (มม.)
0.00
ความเร็วลมลม (กม./ชม.)
0.000
สถิติตั้งแต่เวลา 00:00 น. ถึง 04:15  น. (ช่วง 5 นาที)
อุณหภูมิต่ำสุด
20.25
อุณหภูมิสูงสุด
20.63
ความเร็วลมสูงสุด
0.000 กม./ชม.
ความเร็วลมเฉลี่ยต่อวัน
0.000 กม./ชม.
ปริมาณน้ำฝน
0.00 มม.
 
กราฟสภาพอากาศโดยเฉลี่ยรายชั่วโมง
กราฟความเร็วลมสูงสุดรายชั่วโมง