สถานีตรวจวัดอากาศ - โครงการขยายผลโครงการหลวงสบเมย
พิกัด E : 375803 N : 1971714 ระดับความสูง 688 เมตร     ข้อมูลโดยรายละเอียด
สถานะปัจจุบัน
วันที่
23 ตุลาคม 2561
เวลา
16:00
อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)
23.44
ความชื้นสัมพัทธ์ (%)
100.00
ปริมาณน้ำฝน (มม.)
0.00
ความเร็วลมลม (กม./ชม.)
0.000
สถิติตั้งแต่เวลา 00:00 น. ถึง 16:00  น. (ช่วง 5 นาที)
อุณหภูมิต่ำสุด
20.44
อุณหภูมิสูงสุด
26.94
ความเร็วลมสูงสุด
0.122 กม./ชม.
ความเร็วลมเฉลี่ยต่อวัน
0.005 กม./ชม.
ปริมาณน้ำฝน
5.00 มม.
 
กราฟสภาพอากาศโดยเฉลี่ยรายชั่วโมง
กราฟความเร็วลมสูงสุดรายชั่วโมง