สถานีตรวจวัดอากาศ - โครงการขยายผลโครงการหลวงวาวี
พิกัด E : 559501 N : 2191045 ระดับความสูง 1381 เมตร     ข้อมูลโดยรายละเอียด
สถานะปัจจุบัน
วันที่
24 กรกฎาคม 2564
เวลา
16:10
อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)
23.50
ความชื้นสัมพัทธ์ (%)
98.51
ปริมาณน้ำฝน (มม.)
0.00
ความเร็วลมลม (กม./ชม.)
2.441
สถิติตั้งแต่เวลา 00:00 น. ถึง 16:10  น. (ช่วง 5 นาที)
อุณหภูมิต่ำสุด
23.50
อุณหภูมิสูงสุด
25.50
ความเร็วลมสูงสุด
5.357 กม./ชม.
ความเร็วลมเฉลี่ยต่อวัน
3.645 กม./ชม.
ปริมาณน้ำฝน
0.00 มม.
 
กราฟสภาพอากาศโดยเฉลี่ยรายชั่วโมง
กราฟความเร็วลมสูงสุดรายชั่วโมง