สถานีตรวจวัดอากาศ - โครงการขยายผลโครงการหลวงวาวี
พิกัด E : 559501 N : 2191045 ระดับความสูง 1381 เมตร     ข้อมูลโดยรายละเอียด
สถานะปัจจุบัน
วันที่
19 กันยายน 2561
เวลา
07:00
อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)
18.50
ความชื้นสัมพัทธ์ (%)
100.00
ปริมาณน้ำฝน (มม.)
0.00
ความเร็วลมลม (กม./ชม.)
113.400
สถิติตั้งแต่เวลา 00:00 น. ถึง 07:00  น. (ช่วง 5 นาที)
อุณหภูมิต่ำสุด
18.50
อุณหภูมิสูงสุด
19.50
ความเร็วลมสูงสุด
0.340 กม./ชม.
ความเร็วลมเฉลี่ยต่อวัน
0.118 กม./ชม.
ปริมาณน้ำฝน
0.00 มม.
 
กราฟสภาพอากาศโดยเฉลี่ยรายชั่วโมง
กราฟความเร็วลมสูงสุดรายชั่วโมง