สถานีตรวจวัดอากาศ - โครงการขยายผลโครงการหลวงวาวี
พิกัด E : 559501 N : 2191045 ระดับความสูง 1381 เมตร     ข้อมูลโดยรายละเอียด
สถานะปัจจุบัน
วันที่
21 พฤศจิกายน 2561
เวลา
01:25
อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)
16.00
ความชื้นสัมพัทธ์ (%)
100.00
ปริมาณน้ำฝน (มม.)
0.00
ความเร็วลมลม (กม./ชม.)
118.800
สถิติตั้งแต่เวลา 00:00 น. ถึง 01:25  น. (ช่วง 5 นาที)
อุณหภูมิต่ำสุด
16.00
อุณหภูมิสูงสุด
16.50
ความเร็วลมสูงสุด
0.169 กม./ชม.
ความเร็วลมเฉลี่ยต่อวัน
0.086 กม./ชม.
ปริมาณน้ำฝน
0.00 มม.
 
กราฟสภาพอากาศโดยเฉลี่ยรายชั่วโมง
กราฟความเร็วลมสูงสุดรายชั่วโมง