สถานีตรวจวัดอากาศ - โครงการขยายผลโครงการหลวงวาวี
พิกัด E : 559501 N : 2191045 ระดับความสูง 1381 เมตร     ข้อมูลโดยรายละเอียด
สถานะปัจจุบัน
วันที่
26 พฤษภาคม 2561
เวลา
07:10
อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)
20.00
ความชื้นสัมพัทธ์ (%)
100.00
ปริมาณน้ำฝน (มม.)
0.00
ความเร็วลมลม (กม./ชม.)
0.000
สถิติตั้งแต่เวลา 00:00 น. ถึง 07:10  น. (ช่วง 5 นาที)
อุณหภูมิต่ำสุด
19.00
อุณหภูมิสูงสุด
20.00
ความเร็วลมสูงสุด
0.004 กม./ชม.
ความเร็วลมเฉลี่ยต่อวัน
0.000 กม./ชม.
ปริมาณน้ำฝน
0.00 มม.
 
กราฟสภาพอากาศโดยเฉลี่ยรายชั่วโมง
กราฟความเร็วลมสูงสุดรายชั่วโมง