สถานีตรวจวัดอากาศ - โครงการขยายผลโครงการหลวงวาวี
พิกัด E : 559501 N : 2191045 ระดับความสูง 1381 เมตร     ข้อมูลโดยรายละเอียด
สถานะปัจจุบัน
วันที่
16 กุมภาพันธ์ 2562
เวลา
20:25
อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)
19.00
ความชื้นสัมพัทธ์ (%)
76.41
ปริมาณน้ำฝน (มม.)
0.00
ความเร็วลมลม (กม./ชม.)
0.000
สถิติตั้งแต่เวลา 00:00 น. ถึง 20:25  น. (ช่วง 5 นาที)
อุณหภูมิต่ำสุด
19.00
อุณหภูมิสูงสุด
27.00
ความเร็วลมสูงสุด
0.319 กม./ชม.
ความเร็วลมเฉลี่ยต่อวัน
0.191 กม./ชม.
ปริมาณน้ำฝน
0.00 มม.
 
กราฟสภาพอากาศโดยเฉลี่ยรายชั่วโมง
กราฟความเร็วลมสูงสุดรายชั่วโมง