สถานีตรวจวัดอากาศ - โครงการขยายผลโครงการหลวงวาวี
พิกัด E : 559501 N : 2191045 ระดับความสูง 1381 เมตร     ข้อมูลโดยรายละเอียด
สถานะปัจจุบัน
วันที่
3 ธันวาคม 2562
เวลา
20:05
อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)
14.00
ความชื้นสัมพัทธ์ (%)
100.00
ปริมาณน้ำฝน (มม.)
0.00
ความเร็วลมลม (กม./ชม.)
1.512
สถิติตั้งแต่เวลา 00:00 น. ถึง 20:05  น. (ช่วง 5 นาที)
อุณหภูมิต่ำสุด
14.00
อุณหภูมิสูงสุด
22.50
ความเร็วลมสูงสุด
4.774 กม./ชม.
ความเร็วลมเฉลี่ยต่อวัน
2.354 กม./ชม.
ปริมาณน้ำฝน
0.00 มม.
 
กราฟสภาพอากาศโดยเฉลี่ยรายชั่วโมง
กราฟความเร็วลมสูงสุดรายชั่วโมง