สถานีตรวจวัดอากาศ - โครงการขยายผลโครงการหลวงป่ากล้วย
พิกัด E : 454836 N : 2028379 ระดับความสูง 1359 เมตร     ข้อมูลโดยรายละเอียด
สถานะปัจจุบัน
วันที่
12 มกราคม 2562
เวลา
17:20
อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)
19.94
ความชื้นสัมพัทธ์ (%)
0.21
ปริมาณน้ำฝน (มม.)
0.00
ความเร็วลมลม (กม./ชม.)
56.100
สถิติตั้งแต่เวลา 00:00 น. ถึง 17:20  น. (ช่วง 5 นาที)
อุณหภูมิต่ำสุด
16.00
อุณหภูมิสูงสุด
24.00
ความเร็วลมสูงสุด
0.512 กม./ชม.
ความเร็วลมเฉลี่ยต่อวัน
0.278 กม./ชม.
ปริมาณน้ำฝน
0.00 มม.
 
กราฟสภาพอากาศโดยเฉลี่ยรายชั่วโมง
กราฟความเร็วลมสูงสุดรายชั่วโมง