สถานีตรวจวัดอากาศ - โครงการขยายผลโครงการหลวงป่ากล้วย
พิกัด E : 454836 N : 2028379 ระดับความสูง 1359 เมตร     ข้อมูลโดยรายละเอียด
สถานะปัจจุบัน
วันที่
21 พฤษภาคม 2562
เวลา
14:45
อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)
18.38
ความชื้นสัมพัทธ์ (%)
94.02
ปริมาณน้ำฝน (มม.)
5.30
ความเร็วลมลม (กม./ชม.)
11.460
สถิติตั้งแต่เวลา 00:00 น. ถึง 14:45  น. (ช่วง 5 นาที)
อุณหภูมิต่ำสุด
18.38
อุณหภูมิสูงสุด
29.50
ความเร็วลมสูงสุด
13.456 กม./ชม.
ความเร็วลมเฉลี่ยต่อวัน
5.916 กม./ชม.
ปริมาณน้ำฝน
17.05 มม.
 
กราฟสภาพอากาศโดยเฉลี่ยรายชั่วโมง
กราฟความเร็วลมสูงสุดรายชั่วโมง