สถานีตรวจวัดอากาศ - โครงการขยายผลโครงการหลวงแม่มะลอ
พิกัด E : 440850 N : 2058836 ระดับความสูง 1020 เมตร     ข้อมูลโดยรายละเอียด
สถานะปัจจุบัน
วันที่
20 พฤศจิกายน 2561
เวลา
12:20
อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)
26.50
ความชื้นสัมพัทธ์ (%)
8.74
ปริมาณน้ำฝน (มม.)
0.00
ความเร็วลมลม (กม./ชม.)
209.550
สถิติตั้งแต่เวลา 00:00 น. ถึง 12:20  น. (ช่วง 5 นาที)
อุณหภูมิต่ำสุด
16.44
อุณหภูมิสูงสุด
26.81
ความเร็วลมสูงสุด
0.396 กม./ชม.
ความเร็วลมเฉลี่ยต่อวัน
0.206 กม./ชม.
ปริมาณน้ำฝน
0.00 มม.
 
กราฟสภาพอากาศโดยเฉลี่ยรายชั่วโมง
กราฟความเร็วลมสูงสุดรายชั่วโมง