สถานีตรวจวัดอากาศ - โครงการขยายผลโครงการหลวงแม่มะลอ
พิกัด E : 440850 N : 2058836 ระดับความสูง 1020 เมตร     ข้อมูลโดยรายละเอียด
สถานะปัจจุบัน
วันที่
19 กันยายน 2561
เวลา
06:40
อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)
19.25
ความชื้นสัมพัทธ์ (%)
11.25
ปริมาณน้ำฝน (มม.)
0.00
ความเร็วลมลม (กม./ชม.)
9.900
สถิติตั้งแต่เวลา 00:00 น. ถึง 06:40  น. (ช่วง 5 นาที)
อุณหภูมิต่ำสุด
19.25
อุณหภูมิสูงสุด
20.25
ความเร็วลมสูงสุด
0.109 กม./ชม.
ความเร็วลมเฉลี่ยต่อวัน
0.011 กม./ชม.
ปริมาณน้ำฝน
0.00 มม.
 
กราฟสภาพอากาศโดยเฉลี่ยรายชั่วโมง
กราฟความเร็วลมสูงสุดรายชั่วโมง