สถานีตรวจวัดอากาศ - โครงการขยายผลโครงการหลวงแม่มะลอ
พิกัด E : 440850 N : 2058836 ระดับความสูง 1020 เมตร     ข้อมูลโดยรายละเอียด
สถานะปัจจุบัน
วันที่
18 กรกฎาคม 2561
เวลา
08:05
อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)
21.19
ความชื้นสัมพัทธ์ (%)
3.64
ปริมาณน้ำฝน (มม.)
0.00
ความเร็วลมลม (กม./ชม.)
26.400
สถิติตั้งแต่เวลา 00:00 น. ถึง 08:05  น. (ช่วง 5 นาที)
อุณหภูมิต่ำสุด
20.88
อุณหภูมิสูงสุด
21.56
ความเร็วลมสูงสุด
0.081 กม./ชม.
ความเร็วลมเฉลี่ยต่อวัน
0.004 กม./ชม.
ปริมาณน้ำฝน
0.00 มม.
 
กราฟสภาพอากาศโดยเฉลี่ยรายชั่วโมง
กราฟความเร็วลมสูงสุดรายชั่วโมง