สถานีตรวจวัดอากาศ - โครงการขยายผลโครงการหลวงผาแตก
พิกัด E : 475411 N : 2109272 ระดับความสูง 668 เมตร     ข้อมูลโดยรายละเอียด
สถานะปัจจุบัน
วันที่
17 ตุลาคม 2561
เวลา
12:45
อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)
29.25
ความชื้นสัมพัทธ์ (%)
81.46
ปริมาณน้ำฝน (มม.)
0.00
ความเร็วลมลม (กม./ชม.)
0.000
สถิติตั้งแต่เวลา 00:00 น. ถึง 12:45  น. (ช่วง 5 นาที)
อุณหภูมิต่ำสุด
19.38
อุณหภูมิสูงสุด
32.75
ความเร็วลมสูงสุด
0.000 กม./ชม.
ความเร็วลมเฉลี่ยต่อวัน
0.000 กม./ชม.
ปริมาณน้ำฝน
0.00 มม.
 
กราฟสภาพอากาศโดยเฉลี่ยรายชั่วโมง
กราฟความเร็วลมสูงสุดรายชั่วโมง