สถานีตรวจวัดอากาศ - โครงการขยายผลโครงการหลวงสบโขง
พิกัด E : 420806 N : 1955678 ระดับความสูง 1122 เมตร     ข้อมูลโดยรายละเอียด
สถานะปัจจุบัน
วันที่
17 กรกฎาคม 2561
เวลา
22:45
อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)
20.06
ความชื้นสัมพัทธ์ (%)
14.55
ปริมาณน้ำฝน (มม.)
0.50
ความเร็วลมลม (กม./ชม.)
0.000
สถิติตั้งแต่เวลา 00:00 น. ถึง 22:45  น. (ช่วง 5 นาที)
อุณหภูมิต่ำสุด
19.31
อุณหภูมิสูงสุด
21.81
ความเร็วลมสูงสุด
0.318 กม./ชม.
ความเร็วลมเฉลี่ยต่อวัน
0.042 กม./ชม.
ปริมาณน้ำฝน
19.00 มม.
 
กราฟสภาพอากาศโดยเฉลี่ยรายชั่วโมง
กราฟความเร็วลมสูงสุดรายชั่วโมง