สถานีตรวจวัดอากาศ - โครงการขยายผลโครงการหลวงสบโขง
พิกัด E : 420806 N : 1955678 ระดับความสูง 1122 เมตร     ข้อมูลโดยรายละเอียด
สถานะปัจจุบัน
วันที่
18 ตุลาคม 2562
เวลา
09:30
อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)
23.44
ความชื้นสัมพัทธ์ (%)
82.95
ปริมาณน้ำฝน (มม.)
0.00
ความเร็วลมลม (กม./ชม.)
4.234
สถิติตั้งแต่เวลา 00:00 น. ถึง 09:30  น. (ช่วง 5 นาที)
อุณหภูมิต่ำสุด
18.50
อุณหภูมิสูงสุด
23.44
ความเร็วลมสูงสุด
4.234 กม./ชม.
ความเร็วลมเฉลี่ยต่อวัน
0.498 กม./ชม.
ปริมาณน้ำฝน
0.00 มม.
 
กราฟสภาพอากาศโดยเฉลี่ยรายชั่วโมง
กราฟความเร็วลมสูงสุดรายชั่วโมง