สถานีตรวจวัดอากาศ - โครงการขยายผลโครงการหลวงสบโขง
พิกัด E : 420806 N : 1955678 ระดับความสูง 1122 เมตร     ข้อมูลโดยรายละเอียด
สถานะปัจจุบัน
วันที่
11 กุมภาพันธ์ 2562
เวลา
19:20
อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)
18.44
ความชื้นสัมพัทธ์ (%)
100.00
ปริมาณน้ำฝน (มม.)
0.00
ความเร็วลมลม (กม./ชม.)
171.500
สถิติตั้งแต่เวลา 00:00 น. ถึง 19:20  น. (ช่วง 5 นาที)
อุณหภูมิต่ำสุด
13.31
อุณหภูมิสูงสุด
30.88
ความเร็วลมสูงสุด
0.363 กม./ชม.
ความเร็วลมเฉลี่ยต่อวัน
0.179 กม./ชม.
ปริมาณน้ำฝน
0.00 มม.
 
กราฟสภาพอากาศโดยเฉลี่ยรายชั่วโมง
กราฟความเร็วลมสูงสุดรายชั่วโมง