สถานีตรวจวัดอากาศ - โครงการขยายผลโครงการหลวงสบโขง
พิกัด E : 420806 N : 1955678 ระดับความสูง 1122 เมตร     ข้อมูลโดยรายละเอียด
สถานะปัจจุบัน
วันที่
7 มกราคม 2564
เวลา
23:55
อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)
19.13
ความชื้นสัมพัทธ์ (%)
97.28
ปริมาณน้ำฝน (มม.)
0.00
ความเร็วลมลม (กม./ชม.)
0.000
สถิติตั้งแต่เวลา 00:00 น. ถึง 23:55  น. (ช่วง 5 นาที)
อุณหภูมิต่ำสุด
16.00
อุณหภูมิสูงสุด
19.13
ความเร็วลมสูงสุด
26.896 กม./ชม.
ความเร็วลมเฉลี่ยต่อวัน
2.241 กม./ชม.
ปริมาณน้ำฝน
0.00 มม.
 
กราฟสภาพอากาศโดยเฉลี่ยรายชั่วโมง
กราฟความเร็วลมสูงสุดรายชั่วโมง