สถานีตรวจวัดอากาศ - โครงการขยายผลโครงการหลวงสบโขง
พิกัด E : 420806 N : 1955678 ระดับความสูง 1122 เมตร     ข้อมูลโดยรายละเอียด
สถานะปัจจุบัน
วันที่
20 พฤศจิกายน 2561
เวลา
22:35
อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)
17.31
ความชื้นสัมพัทธ์ (%)
22.99
ปริมาณน้ำฝน (มม.)
0.00
ความเร็วลมลม (กม./ชม.)
0.000
สถิติตั้งแต่เวลา 00:00 น. ถึง 22:35  น. (ช่วง 5 นาที)
อุณหภูมิต่ำสุด
15.81
อุณหภูมิสูงสุด
25.69
ความเร็วลมสูงสุด
0.040 กม./ชม.
ความเร็วลมเฉลี่ยต่อวัน
0.001 กม./ชม.
ปริมาณน้ำฝน
0.00 มม.
 
กราฟสภาพอากาศโดยเฉลี่ยรายชั่วโมง
กราฟความเร็วลมสูงสุดรายชั่วโมง