สถานีตรวจวัดอากาศ - โครงการขยายผลโครงการหลวงถ้ำเวียงแก
พิกัด E : 684209 N : 2133880 ระดับความสูง 745 เมตร     ข้อมูลโดยรายละเอียด
สถานะปัจจุบัน
วันที่
24 สิงหาคม 2561
เวลา
05:50
อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)
20.38
ความชื้นสัมพัทธ์ (%)
100.00
ปริมาณน้ำฝน (มม.)
0.00
ความเร็วลมลม (กม./ชม.)
0.000
สถิติตั้งแต่เวลา 00:00 น. ถึง 05:50  น. (ช่วง 5 นาที)
อุณหภูมิต่ำสุด
20.38
อุณหภูมิสูงสุด
21.75
ความเร็วลมสูงสุด
0.035 กม./ชม.
ความเร็วลมเฉลี่ยต่อวัน
0.003 กม./ชม.
ปริมาณน้ำฝน
0.00 มม.
 
กราฟสภาพอากาศโดยเฉลี่ยรายชั่วโมง
กราฟความเร็วลมสูงสุดรายชั่วโมง