สถานีตรวจวัดอากาศ - โครงการขยายผลโครงการหลวงป่าแป๋
พิกัด E : 468054 N : 2117293 ระดับความสูง 762 เมตร     ข้อมูลโดยรายละเอียด
สถานะปัจจุบัน
วันที่
30 พฤศจิกายน 2564
เวลา
18:40
อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)
17.81
ความชื้นสัมพัทธ์ (%)
96.54
ปริมาณน้ำฝน (มม.)
0.00
ความเร็วลมลม (กม./ชม.)
0.000
สถิติตั้งแต่เวลา 00:00 น. ถึง 18:40  น. (ช่วง 5 นาที)
อุณหภูมิต่ำสุด
16.19
อุณหภูมิสูงสุด
24.13
ความเร็วลมสูงสุด
0.022 กม./ชม.
ความเร็วลมเฉลี่ยต่อวัน
0.001 กม./ชม.
ปริมาณน้ำฝน
0.00 มม.
 
กราฟสภาพอากาศโดยเฉลี่ยรายชั่วโมง
กราฟความเร็วลมสูงสุดรายชั่วโมง