สถานีตรวจวัดอากาศ - โครงการขยายผลโครงการหลวงสะเนียน
พิกัด E : 676573 N : 2091255 ระดับความสูง 278 เมตร     ข้อมูลโดยรายละเอียด
สถานะปัจจุบัน
วันที่
11 มีนาคม 2563
เวลา
23:00
อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)
17.56
ความชื้นสัมพัทธ์ (%)
85.48
ปริมาณน้ำฝน (มม.)
0.00
ความเร็วลมลม (กม./ชม.)
0.000
สถิติตั้งแต่เวลา 00:00 น. ถึง 23:00  น. (ช่วง 5 นาที)
อุณหภูมิต่ำสุด
14.50
อุณหภูมิสูงสุด
37.13
ความเร็วลมสูงสุด
1.123 กม./ชม.
ความเร็วลมเฉลี่ยต่อวัน
0.075 กม./ชม.
ปริมาณน้ำฝน
0.00 มม.
 
กราฟสภาพอากาศโดยเฉลี่ยรายชั่วโมง
กราฟความเร็วลมสูงสุดรายชั่วโมง