สถานีตรวจวัดอากาศ - โครงการขยายผลโครงการหลวงสะเนียน
พิกัด E : 676573 N : 2091255 ระดับความสูง 278 เมตร     ข้อมูลโดยรายละเอียด
สถานะปัจจุบัน
วันที่
12 กันยายน 2561
เวลา
14:10
อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)
27.06
ความชื้นสัมพัทธ์ (%)
98.01
ปริมาณน้ำฝน (มม.)
0.00
ความเร็วลมลม (กม./ชม.)
0.000
สถิติตั้งแต่เวลา 00:00 น. ถึง 14:10  น. (ช่วง 5 นาที)
อุณหภูมิต่ำสุด
25.06
อุณหภูมิสูงสุด
27.06
ความเร็วลมสูงสุด
0.000 กม./ชม.
ความเร็วลมเฉลี่ยต่อวัน
0.000 กม./ชม.
ปริมาณน้ำฝน
0.00 มม.
 
กราฟสภาพอากาศโดยเฉลี่ยรายชั่วโมง
กราฟความเร็วลมสูงสุดรายชั่วโมง