สถานีตรวจวัดอากาศ - โครงการขยายผลโครงการหลวงสะเนียน
พิกัด E : 676573 N : 2091255 ระดับความสูง 278 เมตร     ข้อมูลโดยรายละเอียด
สถานะปัจจุบัน
วันที่
19 ธันวาคม 2560
เวลา
16:40
อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)
23.69
ความชื้นสัมพัทธ์ (%)
43.41
ปริมาณน้ำฝน (มม.)
0.00
ความเร็วลมลม (กม./ชม.)
0.000
สถิติตั้งแต่เวลา 00:00 น. ถึง 16:40  น. (ช่วง 5 นาที)
อุณหภูมิต่ำสุด
15.13
อุณหภูมิสูงสุด
26.00
ความเร็วลมสูงสุด
0.000 กม./ชม.
ความเร็วลมเฉลี่ยต่อวัน
0.000 กม./ชม.
ปริมาณน้ำฝน
8.00 มม.
 
กราฟสภาพอากาศโดยเฉลี่ยรายชั่วโมง
กราฟความเร็วลมสูงสุดรายชั่วโมง