สถานีตรวจวัดอากาศ - โครงการขยายผลโครงการหลวงโป่งคำ
พิกัด E : 703618 N : 2091364 ระดับความสูง 281 เมตร     ข้อมูลโดยรายละเอียด
สถานะปัจจุบัน
วันที่
2 สิงหาคม 2562
เวลา
21:45
อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)
24.69
ความชื้นสัมพัทธ์ (%)
30.44
ปริมาณน้ำฝน (มม.)
0.00
ความเร็วลมลม (กม./ชม.)
0.000
สถิติตั้งแต่เวลา 00:00 น. ถึง 21:45  น. (ช่วง 5 นาที)
อุณหภูมิต่ำสุด
24.69
อุณหภูมิสูงสุด
30.25
ความเร็วลมสูงสุด
0.144 กม./ชม.
ความเร็วลมเฉลี่ยต่อวัน
0.019 กม./ชม.
ปริมาณน้ำฝน
0.00 มม.
 
กราฟสภาพอากาศโดยเฉลี่ยรายชั่วโมง
กราฟความเร็วลมสูงสุดรายชั่วโมง