สถานีตรวจวัดอากาศ - โครงการขยายผลโครงการหลวงโป่งคำ
พิกัด E : 703618 N : 2091364 ระดับความสูง 281 เมตร     ข้อมูลโดยรายละเอียด
สถานะปัจจุบัน
วันที่
12 มิถุนายน 2561
เวลา
22:10
อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)
23.63
ความชื้นสัมพัทธ์ (%)
2.09
ปริมาณน้ำฝน (มม.)
26.50
ความเร็วลมลม (กม./ชม.)
0.000
สถิติตั้งแต่เวลา 00:00 น. ถึง 22:10  น. (ช่วง 5 นาที)
อุณหภูมิต่ำสุด
23.63
อุณหภูมิสูงสุด
23.63
ความเร็วลมสูงสุด
0.000 กม./ชม.
ความเร็วลมเฉลี่ยต่อวัน
0.000 กม./ชม.
ปริมาณน้ำฝน
26.50 มม.
 
กราฟสภาพอากาศโดยเฉลี่ยรายชั่วโมง
กราฟความเร็วลมสูงสุดรายชั่วโมง