สถานีตรวจวัดอากาศ - โครงการขยายผลโครงการหลวงโป่งคำ
พิกัด E : 703618 N : 2091364 ระดับความสูง 281 เมตร     ข้อมูลโดยรายละเอียด
สถานะปัจจุบัน
วันที่
21 พฤศจิกายน 2563
เวลา
00:55
อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)
17.69
ความชื้นสัมพัทธ์ (%)
100.00
ปริมาณน้ำฝน (มม.)
0.00
ความเร็วลมลม (กม./ชม.)
0.000
สถิติตั้งแต่เวลา 00:00 น. ถึง 00:55  น. (ช่วง 5 นาที)
อุณหภูมิต่ำสุด
17.56
อุณหภูมิสูงสุด
18.25
ความเร็วลมสูงสุด
0.000 กม./ชม.
ความเร็วลมเฉลี่ยต่อวัน
0.000 กม./ชม.
ปริมาณน้ำฝน
0.00 มม.
 
กราฟสภาพอากาศโดยเฉลี่ยรายชั่วโมง
กราฟความเร็วลมสูงสุดรายชั่วโมง