สถานีตรวจวัดอากาศ - โครงการขยายผลโครงการหลวงลุ่มน้ำปิงตอนบน บ้านปางมะโอ
พิกัด E : 489863 N : 2131539 ระดับความสูง 1049 เมตร     ข้อมูลโดยรายละเอียด
สถานะปัจจุบัน
วันที่
18 กรกฎาคม 2561
เวลา
08:10
อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)
23.13
ความชื้นสัมพัทธ์ (%)
31.43
ปริมาณน้ำฝน (มม.)
0.00
ความเร็วลมลม (กม./ชม.)
61.200
สถิติตั้งแต่เวลา 00:00 น. ถึง 08:10  น. (ช่วง 5 นาที)
อุณหภูมิต่ำสุด
20.75
อุณหภูมิสูงสุด
23.13
ความเร็วลมสูงสุด
0.153 กม./ชม.
ความเร็วลมเฉลี่ยต่อวัน
0.010 กม./ชม.
ปริมาณน้ำฝน
1.00 มม.
 
กราฟสภาพอากาศโดยเฉลี่ยรายชั่วโมง
กราฟความเร็วลมสูงสุดรายชั่วโมง