สถานีตรวจวัดอากาศ - โครงการขยายผลโครงการหลวงลุ่มน้ำปิงตอนบน บ้านปางมะโอ
พิกัด E : 489863 N : 2131539 ระดับความสูง 1049 เมตร     ข้อมูลโดยรายละเอียด
สถานะปัจจุบัน
วันที่
15 กันยายน 2561
เวลา
14:05
อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)
27.13
ความชื้นสัมพัทธ์ (%)
77.60
ปริมาณน้ำฝน (มม.)
0.00
ความเร็วลมลม (กม./ชม.)
41.400
สถิติตั้งแต่เวลา 00:00 น. ถึง 14:05  น. (ช่วง 5 นาที)
อุณหภูมิต่ำสุด
19.25
อุณหภูมิสูงสุด
27.69
ความเร็วลมสูงสุด
0.337 กม./ชม.
ความเร็วลมเฉลี่ยต่อวัน
0.009 กม./ชม.
ปริมาณน้ำฝน
4.00 มม.
 
กราฟสภาพอากาศโดยเฉลี่ยรายชั่วโมง
กราฟความเร็วลมสูงสุดรายชั่วโมง