สถานีตรวจวัดอากาศ - โครงการขยายผลโครงการหลวงคลองลาน
พิกัด E : 545284 N : 1765256 ระดับความสูง 181 เมตร     ข้อมูลโดยรายละเอียด
สถานะปัจจุบัน
วันที่
25 กรกฎาคม 2562
เวลา
16:35
อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)
31.81
ความชื้นสัมพัทธ์ (%)
45.14
ปริมาณน้ำฝน (มม.)
0.00
ความเร็วลมลม (กม./ชม.)
0.000
สถิติตั้งแต่เวลา 00:00 น. ถึง 16:35  น. (ช่วง 5 นาที)
อุณหภูมิต่ำสุด
25.19
อุณหภูมิสูงสุด
32.94
ความเร็วลมสูงสุด
0.007 กม./ชม.
ความเร็วลมเฉลี่ยต่อวัน
0.000 กม./ชม.
ปริมาณน้ำฝน
0.00 มม.
 
กราฟสภาพอากาศโดยเฉลี่ยรายชั่วโมง
กราฟความเร็วลมสูงสุดรายชั่วโมง