สถานีตรวจวัดอากาศ - โครงการขยายผลโครงการหลวงห้วยเขย่ง
พิกัด E : 448847 N : 1625065 ระดับความสูง 188 เมตร     ข้อมูลโดยรายละเอียด
สถานะปัจจุบัน
วันที่
20 พฤษภาคม 2560
เวลา
07:00
อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)
23.56
ความชื้นสัมพัทธ์ (%)
100.00
ปริมาณน้ำฝน (มม.)
0.00
ความเร็วลมลม (กม./ชม.)
0.000
สถิติตั้งแต่เวลา 00:00 น. ถึง 07:00  น. (ช่วง 5 นาที)
อุณหภูมิต่ำสุด
23.31
อุณหภูมิสูงสุด
24.06
ความเร็วลมสูงสุด
0.000 กม./ชม.
ความเร็วลมเฉลี่ยต่อวัน
0.000 กม./ชม.
ปริมาณน้ำฝน
0.00 มม.
 
กราฟสภาพอากาศโดยเฉลี่ยรายชั่วโมง
กราฟความเร็วลมสูงสุดรายชั่วโมง