ข้อมูลตรวจวัดอากาศ 
ข้อมูล ณ วันที่ 02/05/2020 - โครงการขยายผลโครงการหลวง แม่มะลอ
เวลาอุณหภูมิ(°c )ความชื้น (%)ปริมาณฝน (มม.)ความเร็วลม(กม./ชม.)พลังงานแบตเตอรี่(Volt)
07:5020.814.890.000.00014.39
07:5520.810.210.000.00014.39
08:0521.250.830.000.00014.39