ข้อมูลตรวจวัดอากาศ 
ข้อมูล ณ วันที่ 21/11/2020 - โครงการขยายผลโครงการหลวง โป่งคำ
เวลาอุณหภูมิ(°c )ความชื้น (%)ปริมาณฝน (มม.)ความเร็วลม(กม./ชม.)พลังงานแบตเตอรี่(Volt)
00:0018.00100.000.000.00012.36
00:0518.06100.000.000.00012.35
00:1018.25100.000.000.00012.35
00:1518.00100.000.000.00012.35
00:2017.81100.000.000.00012.35
00:2518.06100.000.000.00012.35
00:3017.94100.000.000.00012.35
00:3517.75100.000.000.00012.35
00:4017.56100.000.000.00012.35
00:4517.81100.000.000.00012.35
00:5017.56100.000.000.00012.35
00:5517.69100.000.000.00012.35