สถานีตรวจวัดอากาศ - โครงการขยายผลโครงการหลวงขุนสถาน
พิกัด E : 658179 N : 2023533 ระดับความสูง 1008 เมตร     ข้อมูลโดยรายละเอียด
สถานะปัจจุบัน
วันที่
26 พฤศจิกายน 2557
เวลา
19:25
อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)
23.44
ความชื้นสัมพัทธ์ (%)
67.25
ปริมาณน้ำฝน (มม.)
0.00
ความเร็วลมลม (กม./ชม.)
0.000
สถิติตั้งแต่เวลา 00:00 น. ถึง 19:25  น. (ช่วง 5 นาที)
อุณหภูมิต่ำสุด
23.38
อุณหภูมิสูงสุด
24.19
ความเร็วลมสูงสุด
0.000 กม./ชม.
ความเร็วลมเฉลี่ยต่อวัน
0.000 กม./ชม.
ปริมาณน้ำฝน
0.00 มม.
 
กราฟสภาพอากาศโดยเฉลี่ยรายชั่วโมง
กราฟความเร็วลมสูงสุดรายชั่วโมง