สถานีตรวจวัดอากาศ - โครงการขยายผลโครงการหลวงน้ำเคิม
พิกัด E : 652857 N : 2002151 ระดับความสูง 317 เมตร     ข้อมูลโดยรายละเอียด
สถานะปัจจุบัน
วันที่
13 มีนาคม 2561
เวลา
08:50
อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)
24.38
ความชื้นสัมพัทธ์ (%)
92.72
ปริมาณน้ำฝน (มม.)
0.00
ความเร็วลมลม (กม./ชม.)
0.000
สถิติตั้งแต่เวลา 00:00 น. ถึง 08:50  น. (ช่วง 5 นาที)
อุณหภูมิต่ำสุด
19.50
อุณหภูมิสูงสุด
24.50
ความเร็วลมสูงสุด
0.000 กม./ชม.
ความเร็วลมเฉลี่ยต่อวัน
0.000 กม./ชม.
ปริมาณน้ำฝน
0.00 มม.
 
กราฟสภาพอากาศโดยเฉลี่ยรายชั่วโมง
กราฟความเร็วลมสูงสุดรายชั่วโมง