สถานีตรวจวัดอากาศ - โครงการขยายผลโครงการหลวงแม่สอง
พิกัด E : 416848 N : 1935976 ระดับความสูง 855 เมตร     ข้อมูลโดยรายละเอียด
สถานะปัจจุบัน
วันที่
11 มิถุนายน 2561
เวลา
11:40
อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)
22.00
ความชื้นสัมพัทธ์ (%)
56.09
ปริมาณน้ำฝน (มม.)
0.00
ความเร็วลมลม (กม./ชม.)
1.940
สถิติตั้งแต่เวลา 00:00 น. ถึง 11:40  น. (ช่วง 5 นาที)
อุณหภูมิต่ำสุด
21.00
อุณหภูมิสูงสุด
22.50
ความเร็วลมสูงสุด
5.287 กม./ชม.
ความเร็วลมเฉลี่ยต่อวัน
1.397 กม./ชม.
ปริมาณน้ำฝน
7.00 มม.
 
กราฟสภาพอากาศโดยเฉลี่ยรายชั่วโมง
กราฟความเร็วลมสูงสุดรายชั่วโมง