สถานีตรวจวัดอากาศ - โครงการขยายผลโครงการหลวงปางยาง
พิกัด E : 709955 N : 2116854 ระดับความสูง 852 เมตร     ข้อมูลโดยรายละเอียด
สถานะปัจจุบัน
วันที่
17 กรกฎาคม 2561
เวลา
13:15
อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)
29.00
ความชื้นสัมพัทธ์ (%)
6.09
ปริมาณน้ำฝน (มม.)
0.00
ความเร็วลมลม (กม./ชม.)
0.000
สถิติตั้งแต่เวลา 00:00 น. ถึง 13:15  น. (ช่วง 5 นาที)
อุณหภูมิต่ำสุด
28.88
อุณหภูมิสูงสุด
29.00
ความเร็วลมสูงสุด
0.000 กม./ชม.
ความเร็วลมเฉลี่ยต่อวัน
0.000 กม./ชม.
ปริมาณน้ำฝน
0.00 มม.
 
กราฟสภาพอากาศโดยเฉลี่ยรายชั่วโมง
กราฟความเร็วลมสูงสุดรายชั่วโมง