สถานีตรวจวัดอากาศ - โครงการขยายผลโครงการหลวงปางยาง
พิกัด E : 709955 N : 2116854 ระดับความสูง 852 เมตร     ข้อมูลโดยรายละเอียด
สถานะปัจจุบัน
วันที่
8 สิงหาคม 2561
เวลา
18:35
อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)
25.06
ความชื้นสัมพัทธ์ (%)
14.70
ปริมาณน้ำฝน (มม.)
0.00
ความเร็วลมลม (กม./ชม.)
0.000
สถิติตั้งแต่เวลา 00:00 น. ถึง 18:35  น. (ช่วง 5 นาที)
อุณหภูมิต่ำสุด
25.06
อุณหภูมิสูงสุด
34.25
ความเร็วลมสูงสุด
0.139 กม./ชม.
ความเร็วลมเฉลี่ยต่อวัน
0.003 กม./ชม.
ปริมาณน้ำฝน
0.00 มม.
 
กราฟสภาพอากาศโดยเฉลี่ยรายชั่วโมง
กราฟความเร็วลมสูงสุดรายชั่วโมง