สถานีตรวจวัดอากาศ - โครงการขยายผลโครงการหลวงแม่สามแลบ
พิกัด E : 369988 N : 1970687 ระดับความสูง 282 เมตร     ข้อมูลโดยรายละเอียด
สถานะปัจจุบัน
วันที่
20 มีนาคม 2560
เวลา
22:55
อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)
22.50
ความชื้นสัมพัทธ์ (%)
55.68
ปริมาณน้ำฝน (มม.)
0.00
ความเร็วลมลม (กม./ชม.)
0.000
สถิติตั้งแต่เวลา 00:00 น. ถึง 22:55  น. (ช่วง 5 นาที)
อุณหภูมิต่ำสุด
16.00
อุณหภูมิสูงสุด
35.00
ความเร็วลมสูงสุด
4.554 กม./ชม.
ความเร็วลมเฉลี่ยต่อวัน
0.606 กม./ชม.
ปริมาณน้ำฝน
0.00 มม.
 
กราฟสภาพอากาศโดยเฉลี่ยรายชั่วโมง
กราฟความเร็วลมสูงสุดรายชั่วโมง