พิกัด E : 703618 N : 2091364 ระดับความสูง 281 เมตร     ข้อมูลโดยรายละเอียด
สถานะปัจจุบัน
วันที่
17 มกราคม 2563
เวลา
05:55
อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)
13.81
ความชื้นสัมพัทธ์ (%)
81.42
ปริมาณน้ำฝน (มม.)
0.00
ความเร็วลมลม (กม./ชม.)
0.000
สถิติตั้งแต่เวลา 00:00 น. ถึง 05:55  น. (ช่วง 5 นาที)
อุณหภูมิต่ำสุด
13.81
อุณหภูมิสูงสุด
16.31
ความเร็วลมสูงสุด
0.022 กม./ชม.
ความเร็วลมเฉลี่ยต่อวัน
0.000 กม./ชม.
ปริมาณน้ำฝน
0.00 มม.
 
กราฟสภาพอากาศโดยเฉลี่ยรายชั่วโมง
กราฟความเร็วลมสูงสุดรายชั่วโมง