ประจำปี
กราฟอุณหภูมิรายเดือน
กราฟความชื้นรายเดือน
กราฟปริมาณฝนและความเร็วลมรายเดือน
เดือนอุณหภูมิ (°c )ความชื้น (%)ปริมาณฝน (มม.)ความเร็วลม (กม./ชม.)
เฉลี่ยสูงสุดต่ำสุดเฉลี่ยสูงสุดต่ำสุด
มกราคม23.2930.3816.386.1053.250.050.0017.91
กุมภาพันธ์22.6833.6911.5615.8355.194.530.0017.58
กรกฎาคม26.8332.7522.1929.1538.560.680.009.95
สิงหาคม27.3730.2524.6929.5737.540.680.002.48