ประจำปี
กราฟอุณหภูมิรายเดือน
กราฟความชื้นรายเดือน
กราฟปริมาณฝนและความเร็วลมรายเดือน
เดือนอุณหภูมิ (°c )ความชื้น (%)ปริมาณฝน (มม.)ความเร็วลม (กม./ชม.)
เฉลี่ยสูงสุดต่ำสุดเฉลี่ยสูงสุดต่ำสุด
เมษายน28.9340.6918.1958.10100.0018.368.20969.05
พฤษภาคม29.0139.5022.1376.90100.0031.7768.806.29
กรกฎาคม29.3829.3829.3885.9485.9485.940.000.00
กันยายน28.2733.6923.4474.5999.1918.971.705.51
ตุลาคม38.6639.3838.5044.5846.3040.860.000.03